مدرسة مصر 2000 الحديثة mse contact

Name: مدرسة مصر 2000 الحديثة mse
address: هنمشي بشارع التسعين الجنوبي وندخل يمين من بعد مول الداون تاون بشارع محور العروبة هنمشي اخر الشارع لحد ما نقابل تقاطع مع شارع طة حسين هناخد يمين هنمشي شوية المدرسة هتكون علي اليمين – El Tagamoe EL-Khames, South Police Academy, New Cairo City, Cairo
Branches:
Telephone: +(202) 25375301-10 (10 Lines)
Fax:
Mobile: American School : 01002667213 –
Box Office:
Postal code: 11835
E-mail: info@mse.edu.eg

Website: http://www.mse.edu.eg

Social Media:

description of the company: History

Good schools, like good societies and good families, celebrate and cherish values, ethics, excellence and diversity.Helping to initially establishing MSE, meant working hard as a team during the first year specially to endorse these values and introducing students and parents to a refreshing new approach to learning.
Staff were selfless in their dedication both to the school and to their support to each other.Therefore, we have set a foundation for our school which fosters high quality education that builds our students into adults, capable of entering the world and facing challenges regardless of their potential.
School Premises

The school was built on 26.000 meters; the classrooms are well designed, modern with high ceilings and the windows are large creating an airy bright room filled with natural light. Corridors are wide, bathrooms are well spread all over, to facilitate easy access to students.There are science laboratories and computer labs, also a very special computer lab that caters for ICDL teaching and testing which we have acquired the Licence for from the UNESCO.
There is a library fully equipped, art rooms, home economic rooms, agriculture rooms, maintenance room, gymnasium and two swimming pools.We have also multipurpose sport’s courts, such as a grass football pitch, a hand ball court, a basketball court and two fully equipped indoor squash courts with auditorium.During break times the students make full use of the extensive playgrounds and a cafeteria in which to relax and buy freshly made sandwiches or drinks, etc… .The kg department have a separate playground, equipped with many toys and a large covered play area with artificial grass.The administration building is the focal point as one enters the front gate.The inside is airy with lots of natural lighting through the partially glass dome – shaped roof in the center.
Our Vision

Prepare the youth for today’s reality and tomorrow’s challenges to achieve our objectives.

Each student will meet or exceed daily learning objectives and reach his/her academic potential.
Each student will learn to establish and achieve personal goals.
All students will embody positive character traits within the school setting and the community at large.

Our Mission

Our mission is to build up Egypt’s future leader through providing the state of the art educational, cultural and technological tools that will meet the challenges of the 21stcentury.
Why MSE

MSE school has a commitment to excellence and aims to be an excellent school.
We provide quality educational opportunities for all our students.
We actively encourage all students to achieve the best they can.
We prepare our student’s for life challenges by involving them in activities that needs critical thinking self-discipline and great commitments.
The school campus is attractive and inviting.

At MSE school we value

The importance of respect for ourselves, others and our community.
Responsibility for our own learning, knowledge, achievement.
Self-discipline, integrity and taking responsibility for our actions.
Participation in all aspects of school life.

This entry was posted in مدرسة مصر 2000 الحديثة mse and tagged , , . Bookmark the permalink.

You must be logged in to post a comment.