مدرسة زوسر برنسيس zoser princes school contact

Name: مدرسة زوسر برنسيس zoser princes school
address: circular Road intersection with Zakir Hussain Street – the first pool – التجمع الاول العنوان بالتفصيل هنمشي علي الدائري نعدي اكاديمية الشرطة ونكمل باتجاة المطار هتكون علي اليمين في البطئ بس لازم نكمل لحد منلاقي دخلة يمين هنرجع منها في البطئ
Branches:
Telephone: 24480651 – 24480652-24480653-24480654
Fax:
Mobile: 24480654
Box Office:
Postal code:
E-mail: Zoser_schools@yahoo.com

Website: http://www.zoserschools.org

Social Media: https://www.facebook.com/zoserprincesschooltagamoa

description of the company:

Zoser Princes languages School was conveniently held in front of the police academy.

In 2003, on an area of 20,000 meters has been the creation of this educational edifice distinctive in terms of area and also in terms of architectural style, which combines the inherent genius of Pharaonic art and between the requirements of modernity and sophistication. Helped in that what provides them space and location and provided management institution of possibilities where the presence of the halls of education multiple and comfortable and also the halls and means of diverse activities of cultural, artistic and media sports and entertainment Kalmlaab and green spaces and provide a swimming pool and many other means that encourage the exercise of all school activities, which provides the ability to educational performance and educational excellence.

Featuring School Zoser Princes languages clades integrated educational, as there are kindergarten stage is the stage of attractant find where the child education through fun with a group of specialists in dealing with children in addition to what was provided to achieve this in the belief that today’s children are the youth of tomorrow and the men of the future.

Continue as grades in school, there are elementary and middle school and secondary school began to make inroads into this edifice completed the educational system educational stages.

This entry was posted in مدرسة زوسر برنسيس zoser princes school and tagged , , . Bookmark the permalink.

You must be logged in to post a comment.