مدرسة جلوبال بارادايم global paradigm school contact

Name: مدرسة جلوبال بارادايم global paradigm school
address: First Settlement, Sector 8, Block K1, New Cairo, Cairo, Egypt – التجمع الاول بالمجاورة الثامنة بشارع الشيخ الذهبي هنمشي بشارع محور مصطفي كامل وندخل بعد كدة بشارع محور السادات ويناخد شمال بشارع الشيخ الذهبي هناخد ثاني شمال حيث توجد المدرسة بأول الشارع
Branches:
Telephone: +202 22461809 / 10 / 12 / 13
Fax:
Mobile: +20 1274445360
Box Office:
Postal code:
E-mail: info@gpschool-eg.com

Website: http://www.gpschool-eg.com/

Social Media:

description of the company: Global Paradigm International School is a private international school owned by El Rabwa Integrated for Educational Services. The following members form the Board of Directors:

1. Mr. Gaafar Hussein, Chairman & Owner

2. Mrs. Rehab Metkeis, Owner

3. Miss Roba Gaafar Hussein, Owner (Minor)

4. Miss Rola Gaafar Hussein, Owner (Minor)

5. Miss Rowina Gaafar Hussein, Owner (Minor)

The school is a co-educational day school, which offers an educational program from Pre-K through Grade 12 for students of all nationalities. The school was founded in September 2009.

Organization

The school is owned by Al Rabwa Integrated for Educational Services, which is comprised of five shareholders. Two of the shareholders are on the Governing Board of Directors of the company. The school has its Board of Trustees which includes parents, school management, administrators, and teachers. The Board of Trustees works in coordination with the Governing Board of Directors of Al Rabwa Company to ensure the stable flow of operations of the school.
School Mission Statement

Our mission is to develop young citizens with active and creative minds, a sense of understanding and compassion for others, and the courage to act on their beliefs. Within a caring, respectful environment, the school is committed to instill in each student a desire to learn, to take appropriate risks, and to accept challenges. Creative and research-based instructional techniques are used to enhance life-long learning. All aspects of the school’s organization, curricular, and co-curricular activities are student centered and designed to accommodate individual learning styles.

The school offers broad and challenging educational programs to students to assist them in contributing their wisdom, compassion and leadership in a global society. Our school conditions students to become cultural relativists who accept other cultures and are open-minded to interact with them. The school community is committed to develop resilient and adaptable students who are equipped with the knowledge, skills and ethics to become socially responsible adults.

School Vision Statement

Global Paradigm International School is an international school committed to preparing distinguished students from Pre-K to G12 to excel in a future of their choice. In Global Paradigm International School the love and lure for learning is nurtured and fostered in a way where the individual acquires confidence and competence. In an enriched diverse community of students, teachers and parents, we at GPIS value every individual as an independent thinker and decision maker. We encourage respecting differences of others yet treasuring one’s own traditions and values in order to present a responsible, self content, and an assertive global citizen.

This entry was posted in مدرسة جلوبال بارادايم global paradigm school and tagged , , . Bookmark the permalink.

You must be logged in to post a comment.